Wyszukaj znak krótkofalarski

Aktualność danych: DANE UKE: 09-12-2015

Wyszukaj znak wywoławczy:


Wpisz znak: Szukaj

Pokaż znaki w mieście:
- Informacje


znak nie istnieje w bazie


Delegatura:
Numer pozwolenia:
Ważność pozwolenia:
Znak:
Kategoria:
Moc:
Miasto:
Zobacz na qrz.com: na qrz.com
Zobacz na qrzcq.com: na qrzcq.com
Zobacz na hamqth.com: na hamqth.com
Zobacz na eqsl.cc: na eqsl.cc

Autor strony nie odpowiada za dane zawarte w wykazie znaków, pochodzą one z publicznie dostępnej bazy na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zapraszamy do odwiedzenia nas w portalach społecznościowych