Pasma amatorskie w Polsce

Pasma amatorskie w Polsce
2200 m - 135.700 kHz - 137.800 kHz
Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 135.700 kHz - 137.800 kHz nie mogą przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej równej 1 W e.i.r.p.
Zakres fal: Długie (D, LW - Low frequency)
Klasa świadectwa: A
Typ pasma: dzienne, nocne

600 m - 472 kHz - 479 kHz
Maksymalna moc promieniowana izotropowo (e.i.r.p.) przez stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 472.000 kHz - 479.000 kHz nie może przekraczać 1 W.

160 m - 1.810 MHz - 2.000 MHz
Zakres fal: Średnie (S, MF – Medium frequency)
Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)

Typ pasma: nocne

80 m - 3.500 MHz - 3.800 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)
Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)

Typ pasma: nocne

40 m - 7.000 MHz - 7.200 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem)
Typ pasma: dzienne, nocne

30 m - 10.100 MHz - 10.150 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem)
Typ pasma: dzienne, nocne

20 m - 14.000 MHz - 14.350 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem)
Typ pasma: dzienne

17 m - 18.068 MHz - 18.168 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem)
Typ pasma: dzienne

15 m - 21.000 MHz - 21.450 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)
Typ pasma: dzienne

12 m - 24.890 MHz - 24.990 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem)
Typ pasma: dzienne

10 m - 28.000 MHz - 29.700 MHz
Zakres fal: Krótkie (K (KF), HF – High frequency)

Klasa świadectwa: A (150 W lub 500 W, zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)
Typ pasma: dzienne

6 m - 50.000 MHz - 52.000 MHz
W zakresie częstotliwości 50-52 MHz stacje amatorskie mogą używać dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W e.i.r.p.
Zakres fal: Ultrakrótkie fale ( Very high frequency – VHF , UKF)
Klasa świadectwa: A (100 W e.r.p)
Typ pasma: dzienne

4 m - 70.100 MHz - 70.300 MHz
Zakresy częstotliwości 70.100 MHz - 70.300 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W e.i.r.p. i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783.

2 m - 144.000 MHz - 146.000 MHz
Zakres fal: Ultrakrótkie fale ( Very high frequency – VHF , UKF)

Klasa świadectwa: A (zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)
Typ pasma: dzienne

70cm - 430.000 MHz - 440.000 MHz
Zakres fal: Ultrakrótkie fale ( Very high frequency – VHF , UKF)

Klasa świadectwa: A (zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)
Typ pasma: dzienne

23cm - 1.240 GHz - 1.300 GHz
Zakres fal: Fale decymetrowe ( UHF – Ultra High Frequency)

Klasa świadectwa: A (zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)
Typ pasma: dzienne

13cm - 2.300 GHz - 2.450 GHz
Zakres fal: Fale decymetrowe ( UHF – Ultra High Frequency)

Klasa świadectwa: A (zgodnie z pozwoleniem), C (50 W)
Typ pasma: dzienne

9cm - 3.400 GHz - 3.410 GHz
Zakresy częstotliwości 3.400 GHz - 3.410 GHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W e.i.r.p. i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783.
Zakres fal: Fale decymetrowe ( UHF – Ultra High Frequency)
Typ pasma: dzienne

6cm - 5.650 GHz - 5.850 GHz
Zakres fal: Fale centymetrowe ( SHF – Super High Frequency)

Typ pasma: dzienne

3cm - 10.000 GHz - 10.500 GHz
Zakres fal: Fale centymetrowe ( SHF – Super High Frequency)

12.5mm - 24.000 GHz - 24.25 GHz
Zakres fal: Fale centymetrowe ( SHF – Super High Frequency)

6mm - 47.000 GHz - 47.200 GHz
Zakres fal: Fale milimetrowe ( EHF - Extremely high frequency)

4mm - 76.000 GHz - 81.000 GHz
Zakres fal: Fale milimetrowe ( EHF - Extremely high frequency)

2.5mm - 122.250 GHz - 123.000 GHz
Zakres fal: Fale milimetrowe ( EHF - Extremely high frequency)

2mm - 134.000 GHz - 141.000 GHz
Zakres fal: Fale milimetrowe ( EHF - Extremely high frequency)

1.25mm - 241.000 GHz - 250.000 GHz
Zakres fal: Fale milimetrowe ( EHF - Extremely high frequency)

Źródło: Dziennik Ustaw Poz. 161, Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r., ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/161/1

SO5WM

Zapraszamy do odwiedzenia nas w portalach społecznościowych