Emisje i modulacje radiowe

Emisje i modulacje radiowe
Przykładowo A1A

pierwszy znak określa rodzaj modulacji
drugi znak określa naturę sygnału modulującego falę nośną
trzeci znak określa rodzaj przekazywanej informacji

Znak pierwszy (rodziaj modulacji):

Amplitudowa:
A - dwie wstęgi boczne
H - jedna wstęga boczna, pełna fala nośna
R - jedna wstęga boczna, zredukowana lub regulowana fala nośna
J - jedna wstęga boczna, wytłumiona fala nośna
B - niezależne wstęgi boczne
C - szczątkowa wstęga boczna

Kątowe:
F - modulacja częstotliwości
G - modulacja fazy
D - modulacja w amplitudzie i fazie (jednocześnie lub sekwencyjnie)

Impulsowe:
P - niemodulowana sekwencja impulsów
K - sekwencja impulsów modulowanych w amplitudzie
L - sekwencja impulsów z modulacją szerokości (czasu)
M - sekwencja impulsów z modulacją położenia (fazy)
Q - sekwencja impulsów, w których fala nośna jest modulowana kątowo w czasie trwania impulsu
V - sekwencja impulsów będących kombinacją powyższych lub innych
W - przypadki nie ujęte powyżej
X - inne przypadki nie ujęte powyżej

Znak drugi (natura sygnału modulującego)
0 - brak sygnału modulującego
1 - pojedynczy kanał modulujący, zawierający informację skwantowaną lub cyfrową, bez użycia podnośnej (bez TDM - multipleksowania z podziałem czasu)
2 - pojedynczy kanał modulujący, zawierający skwantowaną lub cyfrową informację z użyciem podnośnej (bez TDM)
3 - pojedynczy kanał modulujący, zawierający informację analogową
7 - dwa lub więcej kanałów modulujących, zawierających informację skwantowaną lub cyfrową
8 - dwa lub więcej kanałów modulujących, zawierających informację analogową
9 - sygnał złożony z jednego lub więcej kanałów zawierających informację skwantowaną lub cyfrową oraz jednego lub więcej kanałów zawierających informację analogową
X - przypadki nie ujęte powyżej

Znak trzeci (rodzaj przekazywanej informacji)
N - brak nadawanej informacji
A - telegrafia dla odbioru słuchowego
B - telegrafia dla odbioru automatycznego
C - Faksymile
D - transmisja danych, telemetria, zdalne sterowania
E - telefonia (i radiofonia)
F - telewizja (sygnał wizji)
W - kombinacja powyższych
X - przypadki nie ujęte powyżej


AM (modulacja amplitudy) - często stosowana w radiach CB do użycia w podstawowej czterdziestce, dostępna w wielu urządzenia krótkofalarskich. Polegaja na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej częstotliwości) w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego. Uzyskany w wyniku sygnał zmodulowany jest sygnałem wąskopasmowym, który nadaje się np. do transmisji drogą radiową. Składa się z 2 wstęg bocznych oraz fali nośniej.

AM-SC (DSB, DSB-SC) (ang. Amplitude Modulation Suppressed Carrier, Double Side Band) - dwuwstęgowa modulacja amplitudy z wytłumioną falą nośną.

ISB (Independent Side Band) - modulacja amplitudy z dwoma niezależnymi wstęgami bocznymi i częściowo wytłumioną lub wytłumioną falą nośną (B3E)

VSB (Vestigial Sideband) - modulacja amplitudy z częściowo tłumioną wstęga boczną (C3F)

FM (Frequency Modulation) (modulacja częstotliwości)  bardziej odporna na zakłócenia, lecz o nieco mniejszym zasięgu od AM. Dostępna w większości urządzeń radioamatorskich oraz często dostępna w radiach CB. Kodowanie informacji w fali nośnej następuje przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację.

SSB (Single Side Band) (modulacja jednowstęgowa) SSB jest tylko jedną wstęgą boczną (USB Upper SideBand - górną wstęga, LSB Lower SideBand - dolną wstęga) z wytłumioną falą nośną. Jest to emisja  o największym zasięgu. Jest to rodzaj modulacji amplitudowej charakteryzującej się znaczną oszczędnością mocy i szerokości pasma.

SSB-FC (Single Side Band Full Carrier) - jednowstęgowa modulacja amplitudy z falą nośną (H3E)

SSB-RC (Single Side Band Reduced Carrier) - jednowstęgowa modulacja amplitudy z częściowo wytłumioną falą nośną (R3E)

SSB-SC (Single Side Band Suppressed Carrier) - jednowstęgowa modulacja amplitudy z wytłumioną falą nośną (min. 45 dB) - oznaczana często jako SSB (J3E)

RTTY (Radioteletype) - emisja asynchroniczna. Znaki nadawane są kolejno bez grupowania w bloki i bez dodatkowych informacji zarządzających transmisją bądź ułatwiających wykrycie błędów i przekłamań. Jest bardzo wolna w porównaniu z nowoczesnymi systemami. Typowa szybkość transmisji wynosi 45 bodów (średnio 60 słów na minutę).

Packet Radio - posiada mechanizmy pozwalające na wykrycie i korektę przekłamań, nadawane dane organizowane są w bloki ze znakami nadawcy i adresata. Stosowany jest protokół AX.25. Prędkość transmisji wynosi 1200, 2400, 9600, 19200 bps i więcej.

SSTV (Slow Scan TeleVision) - system przesyłania pojedynczych obrazów drogą radiową. Pojedynczy obraz jest przesyłany w ciągu od kilkunastu sekund do kilku minut)

ATV - telewizja amatorska. Najczęściej stosowana w paśmie 70 cm oraz 23 cm.

AMTOR - emisja pośrednia między RTTY a Packet Radio. Występują zabezpieczenia przed przekłamaniami oraz jest możliwe wywołanie selektywne. Transmisja synchroniczna. Długość impulsów w systemie AMTOR wynosi 10 ms.

PACTOR - łączy w sobie zalety emisji Packet Radio i AMTOR. Wykorzystywany do pracy na falach krótkich.

PSK31 (Phase Shift Keying, 31 Baud)- Umożliwia przeprowadzenie dwustronnej "czatu" pomiędzy operatorami, tekst wpisywany u jednego pojawia się u drugiego i odwrotnie, wymaga komputera i modemu lub karty dźwiękowej.

MT63 - do przesyłania informacji są używane jednocześnie 64 zmodulowane tony. Przez to staje się bardzo odporna na chwilowe zakłócenia i zaniki.

MFSK - emisja wielotonowa o szerokości pasma 316 Hz.

D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) - jest to standard komunikacji cyfrowej dla radioamatorów, posiada dwa sposoby komunikacji: DV - Digital Voice oraz DD - Digital Data

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa. Służy do przesyłania danych cyfrowych przez kanał radiowy, stosowana m. in. w transmisjach DVB.

CLOVER oraz CLOVER II - Zastosowano tu wielotonową modulację AFSK kombinowaną z modulacją fazy PSK. Stosowane są dwu-, cztero-, ośmio- i szesnastofazowe systemy modulacji fazy kombinowane z dwupoziomową modulacją amplitudy. Sygnał nadawany składa się z czterech impulsów o długości 32 ms i odstępach czasu 8 ms.

PSK (Phase Shift Keying), kluczowanie fazy - rodzaj modulacji cyfrowej, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez dyskretne zmiany fazy fali nośnej.

ASK (Amplitude-Shift Keying) - kluczowanie amplitudy. Typ modulacji cyfrowej reprezentującej sygnał cyfrowy w postaci zmieniającej się amplitudy fali nośnej.

FSK (Frequency-Shift Keying) - modulacja częstotliwości dla sygnałów cyfrowych, czyli kluczowanie z przesuwem częstotliwości.

Źródła:
http://pl.wikipedia.org/
http://sq5rgy.eu.interiowo.pl/
http://www.sp5qwk.sp5kvw.com/
Nie tylko fonia i CW - Krzystof Dąbrowski

SO5WM

Zapraszamy do odwiedzenia nas w portalach społecznościowych