Odbiornik SDR RTL na UBUNTU

Odbiornik SDR RTL na UBUNTU
Witam,
jest wiele poradników dotyczących użycia karty TV na USB posiadającej chipset rtl2832u i tuner FC0013 (FC0012, E4000) jednak, po testach, żaden nie dał się wykonać poprawnie na Ubuntu, ale też, żaden nie był pełny i nie przyniósł wymaganych efektów.
Więc zaczynamy:
Należy przygotować:
- Dongle RTL (ja mam Not Only TV Deluxe)
- Ubuntu (ja mam Ubuntu Studio najnowsze)
- zainstalowany mc (mcedit)
apt-get install mc
(jako użytkownik z prawami roota)
- czas

Uwaga wszystkie polecenia o ile nie napisano inaczej wykonujemy z użytkownika z prawami roota (logujemy się na niego wydając polecenie
sudo su
i podając hasło

1. Podłączamy Dongle do komputera
2. Wydajemy polecenie
lsusb

3. Powinniśmy zobaczyć coś typu:
Bus 003 Device 005: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T

4. Zapisujemy cyferki i literki ID czyli w tym przypadku 0bda:2838
5. Wykonujemy polecenie
mcedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf

6. Dopisujemy na końcu linie
blacklist dvb_usb_rtl28xxu 
blacklist rtl2832 
blacklist rtl2830

7. Naciskamy F2 oraz następnie wybieramy Zapisz i zatwierdzamy
8. Naciskamy 2 razy ESC
9. Wydajemy polecenie:
rmmod dvb_usb_rtl28xxu

10. Wydajemy polecenie:
apt-get update

11. Wydajemy polecenie:
apt-get install git cmake libboost-all-dev libusb-1.0-0-dev python-scitools portaudio19-dev -y

12. Tworzymy nowy katalog i wchodzimy do niego
mkdir /home/sdr
a następnie
cd /home/sdr

12. Wydajemy polecenie:
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git

13. Wydajemy polecenie:
cd rtl-sdr/

14. Wydajemy polecenie:
mkdir build

15. Wydajemy polecenie:
cd build

16. Wydajemy polecenie:
cmake ../

17. Wydajemy polecenie:
make

18. Wydajemy polecenie:
make install

19. Wydajemy polecenie:
cp /home/sdr/rtl-sdr/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/

20. Wydajemy polecenie:
ldconfig

21. Testujemy nasz tuner:
rtl_test -t

22. Powinniśmy zobaczyć coś typu:
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001

Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36
Sampling at 2048000 S/s.

23. Wydajemy polecenie
apt-get install gqrx-sdr

24. Aby uruchomić gqrx wpisujemy w konsoli
gqrx

25. Pozostawiamy ustawienia takie jakie są i klikamy OK
26. Podłączamy antenę do dongla USB i przeszukujemy pasma

Śledzenie samolotów:

27. Wydajemy polecenie:
git clone git://github.com/antirez/dump1090.git

28. Wydajemy polecenie:
cd dump1090/

29. Wydajemy polecenie:
make

30. Testujemy: Wydajemy polecenie:
./dump1090 --interactive --net

31. Wydajemy polecenie: Następnie w przeglądarce wchodzimy na adres:
localhost:8080

SO5WM

Zapraszamy do odwiedzenia nas w portalach społecznościowych