Raporty w łącznościach

Raporty w łącznościach
Przy łącznościach krótkofalarskich podajemy nawzajem raporty słyszalności osoby z którą tą łączność nawiązaliśmy. Przy łącznościach głosowych stosujemy raporty RS (np 59) a przy łącznościach CW, raporty RST (np 599)

Co oznaczają kolejne cyfertki?

R - czytelność (z ang. Readability), skala 1-5
1 - nieczytelne
2 - czytelne z trudnością, odbieram niektóre słowa
3 - czytelne ze znacznymi trudnościami
4 - czytelne z niewielkimi trudnościami
5 - dobrze czytelne

S - siła sygnału (z ang. Signal Strenght), skala 1-9
1 - bardzo słaby sygnał z trudnością rozróżnialny
2 - bardzo słaby, lecz słyszalny sygnał
3 - słaby sygnał
4 - dostatecznie dobry sygnał
5 - dość dobry sygnał
6 - dobry sygnał
7 - średnio dobry sygnał
8 - silny sygnał
9 - bardzo silny sygnał

T - ton (z ang. Tone), skala 1-9
1 - chrapliwy ton prądu zmiennego do 50 Hz
2 - warczący ton prądu zmiennego do 150 Hz
3 - warczący ton prądu zmiennego, ślady muzykalnego tonu
4 - dźwięczny ton prądu zmiennego
5 - ton prądu stałego, silnie zmodulowany składową zmienną
6 - ton prądu stałego, lekko zmodulowany składową zmienną
7 - ton prądu stałego z lekkim przydźwiękiem
8 - dobry ton prądu stałego
9 - bardzo bobry ton prądu stałego

Zapraszamy do odwiedzenia nas w portalach społecznościowych